Affärsidé

Passacon är ett konsultbolag med fokus på kvalificerade tjänster inom verksamhetsutveckling och IT

Vår affärsidé är att med erfarna konsulter, som redan bevisat sin förmåga i lyckade kundprojekt, vägleda våra kunder till måluppfyllelse i sina projekt och därmed snabbt tillföra ett stort värde till våra kunders verksamheter.

Detta ska ske genom nära och engagerade relationer med våra kunder, med ett starkt nätverk av de bästa seniora konsulterna, som vi samverkar med genom en unik affärsmodell.

Vårt arbetssätt kännetecknas av ett stort engagemang, en hög grad av personligt ansvarstagande samt en stark tro på människors vilja att åstadkomma goda resultat.
r