Upphandling och införande av system

Passacon hjälper kunder med behovsanalys, utvärdering, upphandling och införande av systemstöd

Ett effektivt systeminförande förutsätter en tydligt formulerad målbild kring önskande effekter och en kravbild som är kopplad till de processer som bedöms kritiska för verksamheten. Den framtagna behovsbilden fungerar som fundament för en konkret kravspecifikation.

För detta använder vi en beprövad metodik för att säkerställa det optimala systemvalet ur ett verksamhetsperspektiv.

Passacons erfarna konsulter har mycket god bild över marknaden och dess leverantörer samt en gedigen kunskap om hur leverantörsavtal ska utformas, allt i syfte att säkra ett framgångsrikt införande.


r