På spaning efter den agila ekonomistyrningen

Publicerat den 28 december 2018

Du vet, vi jobbar ju agilt hos oss!

Ovanstående påstående hörs ofta när jag möter verksamhetsföreträdare i olika sammanhang – allt från IT-chefer till VD:ar. Inte sällan kommer utsagan helt opåkallat och jag kan ibland undra vem som ska övertygas - jag eller personen själv?

Jag tänker att, givet alla ord som cirkulerar; VUCA-world, ständig förbättring, tillit, innovation, integration automation, agila manifest, kontinuerlig leverans, självledarskap och självstyrande team etc., vore det ju förvånansvärt och befriande(?) om någon kom med en motsatt utsaga.

Trots att även jag odlar min trädgård inom ovanstående begreppsvärld, undrar jag hur pass nära sanningen dessa personer, i verkligheten, är. Att det har hänt mycket inom softvaruproduktion är obestridligt – det var ju i softvaruindustrin som det agila manifestet föddes och implementering av arbetssätt som exempelvis Scrum i IT-arbete är ju vanligt förekommande. Men om man menar att företag och organisationer styrs allt mer enligt agila synsätt - så ställer jag mig rätt frågande. 

Varför? Det finns flera skäl - men den viktigaste orsaken är att jag inte träffat någon verksamhet, i någorlunda format, som kan sägas ha, i praktiken, implementerat sin ekonomistyrning för att stödja självstyrande gruppers beslutsfattande.  Inte sällan verkar utvecklingen snarast gå i motsatt riktning; ekonomibesluten har centraliserats medan utanpåliggande kontrollinstanser och papperisering har ökat. Befogenheter och mandat över ekonomiska beslut har inte tryckts ut i de verksamheter som säger sig arbeta mer agilt. Införande av nya arbetssätt har inte inkluderat förändring av attestinstruktion eller sk Delegation of Authorities rörande beslut om investeringar och kostnader. Ordet budget har ibland förbjudits och ersatts av ordet prognos och estimat, men uppföljning och belöning relateras fortfarande till fixa årsbaserade “prognoser”. Så kallade effektiviseringar exekveras som kostnadsneddragningar enligt osthyvelsprincipen utfördelad “uppifrån”. Och även inom IT-industrin – har de s.k. självstyrande teamen tilldelats nödvändiga ekonomiska mandat?

Nu har jag inte utfört någon vetenskaplig undersökning i frågan, så förhoppningsvis är jag fel ute. Jag har gjort ett tiotal ostrukturerade kortintervjuer i mitt yrkesmässiga umgänge där ett flertal företag och organisationer i tjänstelevererande sektorer finns representerade. Jag finner frågan oerhört spännande och vill gärna ta del av din observation. Min fråga är:


Agil ekonomistyrning – finns den?

____________

Detta blogginlägg är skrivet av Katarina Åkerman, en av Passacons konsulter. Katarina har verkat länge som ledare, chef och konsult.  Hon har erfarenhet av högre chefers perspektiv och press, samtidigt som hon är taktiskt och operativt nyfiken och kunnig och förstår mellanchefers och specialisters utmaning att få produktionsapparater att fungera i praktiken. Huvudsaklig inriktning är kedjan Innovation – Integration-Automation där IT och affär måste förändras i samklang, där klassiska hierarkier utmanas. IT är affär och affär är IT!


r