GDPR med kvalitet

GDPR med kvalitet Ett säkert inbyggt dataskydd med hållbar utveckling

GDPR (en förkortning av dataskyddsförordningen) ställer stora krav på verksamheter. Den som inte följer kraven riskerar att drabbas av stora sanktioner. Det positiva är att arbetet med GDPR, rätt genomfört, också kan innebära hållbara lösningar som öka effektiviteten i organisationen.

Man kan inte genomföra GDPR under en begränsad tid och sedan tro att man är klar med det. Passacon har tagit fram metoder och verktyg som hjälper er oavsett var i GDPR-processen ni befinner er. Ni får hjälp med att göra rätt från början och samtidigt öka lärandet i den egna organisationen. Våra metoder bygger på medarbetardelaktighet, vilket är den största framgångsfaktorn. Det är i det dagliga arbetet i organisationens processer som personuppgifter hanteras och det är där det inbyggda dataskyddet behöver vara starkt.

Vi kan hjälpa er i allt från införande och prioritering av åtgärder till stöd i genomförandearbete och uppföljning med revision kopplat till förbättringar.

Vi har tagit fram strategier och metoder för att på ett pedagogiskt tillvägagångssätt erbjuda er att kunna göra rätt från början. Ni kan genomföra den nya datalagen på ett sätt som ger kvalitet och hållbarhet för framtiden.

- Ni spar tid och slipper omarbete med genomförandet
- Ni får engagemang och delaktighet
- Ni får genomförandet integrerat med era övriga kvalitetssystem
  och rapportering.

Våra erbjudanden:

Nulägesanalys genom statusinventering

Prioritering av vilka åtgärder som ska genomföras

GDPR 5S

GDPR Processkartläggning

Integritetspolicy och andra viktiga dokument

 


r