Historia och bakgrund

Passacon etablerades i början av 2013 med målet att ge våra kunder de bästa förutsättningarna för att lyckas i sina projekt.

Indianen Passaconaway levde i slutet på 1500-talet. Han sägs ha varit en mycket klok person som vägledde sitt folk i svåra situationer, kryddat med förmågor som att få vatten att brinna eller träd att dansa. Han kunde också göra sig osynlig och skapa åska och stormar.

Passaconaway inspirerade oss när vi skapade konsultbolaget Passacon. Inte i att få saker att brinna (även om vi brinner för det vi gör), men i att vara vägvisare för våra kunder i förändringar som kan kännas tuffa eller svåra. Vi vill vägleda och stötta våra kunder antingen aktivt i förändringens hetta eller i bakgrunden som kundens coach eller guide, beroende på kundens önskemål.

Passacon etablerades i början av 2013 med målet att ge våra kunder de bästa förutsättningarna för att lyckas i sina projekt.

Vi som har startat Passacon har alla lång och gedigen erfarenhet från många olika svenska och internationella konsultbolag. De senaste tio år har konsultmarknaden förändrats radikalt, både ur ett kund- och ett leverantörsperspektiv. De stora konsultbolagen har mer och mer fokuserat på outsourcing och de riktigt stora åtagandena. Konsultmäklarna har blivit mycket framgångsrika med sin modell som starkt utmanar de etablerade konsultbolagens prisnivåer och anställningsformer. Kunderna har under en längre tid även föredragit att jobba med färre och färre leverantörer samt mycket med ramavtal i syfte att få volym till bra priser. Skevheten när det gäller relationen mellan kvaliteten och pris på marknaden består, d v s prisskillnaden per timme mellan en junior och en senior konsult är ganska liten trots att skillnaden i kundleveransen generellt är stor.

Vi upplever att kunderna idag gärna ser samarbete med en annan typ av konsultbolag. Skälen som nämns är till exempel att man i större utsträckning vill äga sina egna initiativ/projekt och endast vill komplettera sina egna medarbetares kompetens för en specifik uppgift, men utan att spendera massa tid och pengar på upplärning och kvalitetssäkring av konsulter. Det är också en tydlig generell trend att mer och mer affärer skapas genom personliga nätverk, även om betydelsen av ett starkt varumärke fortsatt är viktig. Fler och fler i ledande befattningar uttrycker även behov av proaktiva bollplank som flexibelt kan anpassa sig efter en kunds behov över tiden.

Vi har startat Passacon i syfte att skapa en nära och engagerad relation med ett fåtal kunder som vet att vi står för kvalitet och senioritet i allt vi gör. Passacon finns för att ge våra kunder de bästa förutsättningarna för att lyckas i sina projekt – inget annat.
r