• Konsult 3

  Gunilla Bjerre

  Styrelseordförande

  Gunilla är specialiserad inom ledningsarbete på olika nivåer med tonvikt på att skapa målstyrda organisationer med stor genomförandekraft, oavsett om det gäller en linje- eller en projektorganisation. Vidare har Gunilla lång erfarenhet från strategi- och verksamhetsutveckling, processutveckling och förändrings-arbete samt behovsanalyser/förstudier av olika slag och upphandling/ införande av affärssystem. Branscherfarenhet från framförallt tjänsteföretag, offentlig sektor, telekom och tillverkande industri.


  Gunilla har lätt för att engagera och motivera människor i sin omgivning mot att nå gemensamma mål. Hon är en erfaren och strukturerad ledare fokuserad på samarbete och resultat.

 • Petra Dahlberg Öhman

  Partner

  Petra är specialiserad inom utveckling och förbättring av organisationers stödprocesser, med särskilt fokus på ekonomi och IT. Hon har lång erfarenhet av ledningsarbete i såväl linje- som projektform. Vidare har Petra arbetat med utvärdering och upphandling av affärssystem, av organisations- och styrmodellsutveckling, processutveckling och med förändringsarbete. Branscherfarenhet från framförallt offentlig sektor, tjänsteföretag och energibranschen.


  Petras styrkor är en god förmåga att skapa ett bra arbetsklimat med stort engagemang och fokus på resultat. Hon är strukturerad och har en mycket god kommunikativ förmåga.

  petra
 • Konsult 2

  Pirjo Dehlin Pirilä

  Partner

  Pirjo är projektledare och verksamhetskonsult med huvudsaklig inriktning på verksamhetsutveckling samt ekonomistyrning och HR. Hon har många års erfarenhet från förstudier, utredningar, kravspecificering och upphandling samt utvärderingar och införande av ekonomi- och affärssystem. Hon har också fem års linjeerfarenhet som controller.

  Pirjo är mycket erfaren i att leda workshops, seminarier för modellering och processutveckling. Hon har med sitt ödmjuka och diplomatiska sätt lätt att anpassa sig till olika miljöer och snabbt få kontakt med människor i olika roller och olika typer av verksamheter.

 • Kerstin Hermanson

  Partner

  Kerstin är projektledare och verksamhetskonsult med inriktning på verksamhetsutveckling, där hennes fokusområden är CRM och HR. Hon har många års erfarenhet av processutveckling i samband med införande av nytt systemstöd, kravspecificering, ledning av workshops och införandeprojekt. Vidare har Kerstin arbetat med utvärdering och upphandling av affärs- och verksamhetssystem. Hon har även linjeerfarenhet som ekonomichef. Branscherfarenhet från framförallt offentlig sektor, tjänsteföretag och fastighetsbolag.

  Genom sitt lugna och diplomatiska sätt får Kerstin lätt kontakt med människor i alla sorters roller och verksamheter. Hon är van att entusiasmera workshop- och projektdeltagare för att nå uppsatta mål.

  Kerstin
 • barbrosmall

  Barbro Ericsson

  Partner

  Barbro är konsult och projektledare med inriktning på verksamhetsprocesser och stödjande system inom ekonomi och rapportering. Det innefattar också olika typer av regelverks- och myndighetsrapportering samt kontroller och kvalitetssäkring inom dessa processer. 


  Barbro har lång erfarenhet från linjearbete inom ekonomi på olika nivåer och med olika inriktning från intern revision, redovisning, budgetering samt av rollen som ekonomichef.


  Barbro har erfarenhet av både kommunal-, statlig- och privat verksamhet.

 • Niklas Ansgariusson

  Partner

  Niklas är managementkonsult i ett brett perspektiv och rör sig ledigt mellan utmaningar kring styrning, ledning, organisation, arbetssätt, verksamhetskultur etc.

   

  Under de senaste åren har han främst koncentrerat sig på realisering av verksamhetsstrategi och etablering av kontinuerliga förbättringar inom tjänstesektorn. Niklas också upphovsman till ett angreppssätt som synliggör hur ökning av kund- och servicekvalitet kan förenas med markant förbättring av verksamhetens resurseffektivitet.

   

  Som person är han öppen, kreativ men också strukturerad. Han är en hängiven kommunikatör och trivs med att driva utmanande uppdrag på såväl ledningsnivå som i stöd- och kärnverksamheter.


  niklas frilagd
 • monika frilagd

  Monika Wendleby

  Associerad partner

  Monika har ett starkt intresse och bred erfarenhet inomverksamhetsutveckling - allt från ledarskap och kommunikation till visioner,strategier, organisation, kultur och värderingar. Med detta fokus hjälper honkunder med förändringar. Monikas bok ”Lean med hjärta och kreativitet - omautentiskt ledarskap och kommunikation” gör också att hon är en efterfrågadinspirationstalare/workshopledare i ämnet. Ett av Monikas specialområden ärdataskyddsförordningen där hon framgångsrikt hjälper kunder med de metoder honbeskriver i boken ”Dataskyddsförordningen, GDPR: Förstå och tillämpa ipraktiken.

   Monika har ett kreativt, resultatorienterat och tryggt sättoch är ett bra stöd i strategiska förändringsprocesser. I arbetet meddataskyddsförordningen bidrar även hennes juridiska kunnande till trygghet.Hennes utgångspunkt är en bra förändring måste ägas av den som förändrar ochhennes mission är att stötta sina kunder till ett start ägarskap av enlångsiktigt hållbar förändring.

 • katarina

  Katarina Åkerman

  Associerad partner

  Katarina har verkat länge som ledare, chef och konsult.  Hon har erfarenhet av högre chefers perspektiv och press, samtidigt som hon är taktiskt och operativt nyfiken och kunnig och förstår mellanchefers och specialisters utmaning att få produktionsapparater att fungera i praktiken. Huvudsaklig inriktning är kedjan Innovation – Integration-Automation där IT och affär måste förändras i samklang, där klassiska hierarkier utmanas. IT är affär och affär är IT!
   
  Katarina har, som ansvarig för olika verksamheter inom IT och Telekom, Finans och konsulting, vana vid en mängd modeller, metoder och angreppssätt inom verksamhetsutveckling; utredning, införande och förvaltning, styrmodeller, regelefterlevnad, informationssäkerhet och dataskydd, effektivisering och automation/robotisering.

   
  Katarina  gillar att åstadkomma hållbara och  varaktiga resultat tillsammans med andra. Hon utmanar sig själv och andra genom dialog och öppenhet för flera perspektiv. Vill alla, på alla nivåer, verkligen nå målet och agerar därefter, är det mesta möjligt. Katarina är mycket erfaren i att leda  modellering och problemlösning. Hon har med sitt engagerade och nyfikna sätt lätt att anpassa sig till olika miljöer och snabbt få kontakt med människor i olika roller och olika typer av verksamheter.

r