Innovation och ständiga förbättringar

En kulturresa mot ett nytt tillstånd

Förbättringsinnovation – Om att vända förändring till något positivt och nå verksamhetsavgörande framgångar!

Är medarbetare och chefer luttrade efter åratal av skilda och delvis motverkande satsningar på att utveckla verksamheten? Passacon erbjuder inga magiska koncept för att vända en hel organisations förutsättningar i ett enda slag. Istället hjälper vi organisationer att via innovativa utgångspunkter öppna perspektiven för nya möjligheter och åstadkomma verksamhetsavgörande förbättringar i välavvägda steg.

Med stöd av vårt dokumenterat framgångsrika tillvägagångssätt identifieras och åskådliggörs avgörande problem samt orsaker så att organisationen kan samlas kring dessa och etablera  hållbara lösningar.

Våra erbjudanden inom området:

Förbättringsinnovation

Etablering av ständiga förbättringar

Inspiration och föredragning

Se Niklas Ansgariusson och Monika Wendleby som talare


  

Förbättringsinnovation

r