Behöver du storstäda inför dataskyddsförordningen?

I maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla. Den innehåller stora förändringar med risk för kraftfulla sanktioner för de organisationen som inte följer den. Det kommer att bli viktigt att ha koll på behandlingen av varje personuppgift. En utmaning som många organisationer stött på är hur de ska få en funktionell struktur på alla dokument med personuppgifter som sparas lokalt, i gemensamma bibliotek eller i molntjänster. 

Dataskyddsförordningen kräver att ni klarar av att på begäran av en enskild lämna besked om vad ni registrerat om vederbörande, dvs. alla personuppgifter om hen som ni har tillgång till. 

Under seminariet lotsar vi dig igenom följande:  

• Introduktion om vilka krav dataskyddsförordningen ställer på ordning och reda. 

• Hur ni praktiskt skapar en funktionell arbetsplats som stödjer era processer till effektivitet och arbetsglädje samt minskar krångel och onödigt arbete.

När: Tisdag den 24 oktober kl. 17.00-18.30. Lättare förtäring serveras från kl. 16.30.
Var:  Sveavägen 20, Stockholm  (ingång även via Malmskillnadsgatan 29)
O.S.A senast 20 oktober till info@passacon.se

Seminarium inbjudan


r