Om Passacon

”Vi vägleder förbättringsprojekt”

Passacon är ett modernt konsultbolag med fokus på verksamhetsutveckling och IT. Vårt mål är att ge våra kunder de bästa förutsättningarna för att lyckas i sina projekt.

Våra kundlöften är:
    - Att snabbt tillföra ett stort värde till kundens verksamhet.
    - Att ge proaktiv vägledning och konkret genomförande till
       måluppfyllelse.
    - Att ge våra kunder en nära och engagerad relation.

Vi lever upp till detta genom att vi enbart har erfarna konsulter som har bevisat sin förmåga i många lyckade kundprojekt. Hos oss finner du några av de allra bästa konsulterna. Passacons unika modell attraherar seniora konsulter inom verksamhetsutveckling och IT.

r