Projekt- och förbättringsledning

Vårt mål är att ge våra kunder de bästa förutsättningarna för att lyckas i sina projekt.

En skicklig projekt- och förbättringsledare har förmågan att eliminera projektrisker, motivera och engagera sitt team för att nå de uppsatta effektmålen för projektet. 

Passacon vill erbjuda den mest optimala lösningen för våra kunder därför är vi ett system- och leverantörsoberoende företag och vår styrka ligger på expertkunnande inom ekonomi- och verksamhetsstyrning samt IT.

Vi säger med stolthet att våra projekt- och förbättringsledare, var och en, har drivit och ansvarat för många lyckade projekt. 

Med Passacon är ert projekt i trygga händer!


r