Ledning och styrning

Att säkerställa att alla i en organisation styr mot samma mål och har samma uppfattning om vad som skapar värde är avgörande för att nå framgång. Passacon har verktygen och erfarenheterna som behövs för att stötta företag med utveckling av verksamhetsstyrningen.

Våra konsulter har genom många års erfarenhet av utveckling av styrning samt genom gedigen ledarerfarenhet, bevisat förmågan att vägleda våra kunder i utvecklingsarbetet. Passacon har också metoder och kunskap för att hantera de utmaningar det innebär att leda förändringsarbetet som följer på utveckling av organisation, styrmodeller och/eller företagskultur.


r