Tjänster

Passacon tillhandahåller kvalificerade konsulttjänster inom verksamhetsutveckling och IT.


Passacons erfarna konsulter vägleder våra kunder till måluppfyllelse i sina projekt och kan därmed snabbt tillföra ett stort värde till våra kunders verksamheter.

Vårt arbetssätt kännetecknas av ett stort engagemang, en hög grad av personligt ansvarstagande samt en stark tro på människors vilja att åstadkomma goda resultat.

Läs mer om våra tjänster genom att klicka på länkarna till höger.

Passacon levererar tjänster efter statlig upphandling

Passacon levererar tjänster till staten i ett ramavtal som tecknats av Kammarkollegiet och Governo (vår samarbetspartner i statliga avrop)  inom ramavtalsområde ”Managementtjänster - Utredning, ledning och verksamhetsstyrning” (omfattar stöd för förbättrad styrning i syfte att effektivisera, utveckla och höja kvalitén i verksamheten), vilket bl.a. innebär att vi kan leverera:

- kvalificerade utredningar, analyser, granskningar eller utvärderingar som underlag för beslut

- strategisk rådgivning till ledningsgrupper i olika styrningsfrågor

- stöd för ledning och styrning av verksamheten i syfte att utveckla och effektivisera denna.

Läs mer om hur man gör avrop av upphandlade tjänster inom avtalet genom att klicka på länken till höger.


r